• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ' | 9 Ιανουαρίου 2011, 17:09

    …….4. Ταχυδρομικό δίκτυο: το σύνολο της οργάνωσης και των κάθε είδους μέσων που χρησιμοποιεί ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας με στόχο ιδίως: (α) την περισυλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων που καλύπτονται από υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας, (β) τη μεταφορά και διεκπεραίωση των ταχυδρομικών αντικειμένων από το σημείο πρόσβασης στο ταχυδρομικό δίκτυο ως τη μονάδα διανομής, (γ) τη διαλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων και (δ) τη διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων στη διεύθυνση που αναγράφεται στο αντικείμενο. 5. Σημεία πρόσβασης: Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις , περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων των γραμματοκιβωτίων, που τίθενται στη διάθεση του κοινού, είτε σε δημόσιους χώρους, είτε σε χώρους του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και οι διανομείς του Φορέα στους οποίους οι αποστολείς μπορούν επίσης να καταθέτουν ταχυδρομικά αντικείμενα , προκειμένου αυτά να διακινηθούν μέσω του ταχυδρομικού δικτύου. 6. Περισυλλογή: Η δραστηριότητα που συνίσταται στη συλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων από φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. 8. Διαλογή & Διαβίβαση: Η διαδικασία που πραγματοποιείται στα Κομβικά Κέντρα και εξασφαλίζει την έγκαιρη διακίνηση του κάθε Ταχ. Αντικειμένου προς το Κέντρο Διανομής που εξυπηρετεί ταχυδρομικά τον παραλήπτη του. 7. Διανομή: Η διαδικασία που περιλαμβάνει τη διαλογή στο κέντρο διανομής και την παράδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων στους παραλήπτες……