• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ' | 9 Ιανουαρίου 2011, 17:17

    Η Γενική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εκδίδεται άπαξ, ανανεώνεται όμως η ισχύς της κάθε έτος με την καταβολή – ως προκαταβολής– ποσού ίσου με το 1/500 του κόστους παροχής των καθολικών υπηρεσιών.