• Σχόλιο του χρήστη 'ACS AEE' | 10 Ιανουαρίου 2011, 12:01

    Προτεινομενη τροποποίηση: 2. Φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου και του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, το οποίο παρέχει μία ή περισσότερες ταχυδρομικές υπηρεσίες. Αιτιολόγηση: Η τροποποίηση είναι αναγκαία ώστε να διευκρινιστεί ότι σε όλο το κείμενο του νόμου, ο όρος «φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών» συμπεριλαμβάνει και τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας (ΦΠΚΥ), καθώς και αυτός παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες.