• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΤΕ Α.Ε.' | 10 Ιανουαρίου 2011, 16:49

    Οι απόψεις της ΟΤΕ Α.Ε. για το παρόν άρθρο έχουν ως εξής: Ο ΟΤΕ καλωσορίζει τις επιμέρους διατάξεις που αφορούν στη διαρκή μέτρηση και καταγραφή των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που οφείλονται στο σύνολο των σταθμών κεραιών κάθε είδους. Μία τέτοια ενέργεια εκτιμούμε ότι θα συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, στην έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για θέματα ακτινοβολιών, αλλά και στην απρόσκοπτη ανάπτυξη των επικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε αναγκαία τη δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού μετρήσεων ο οποίος, στηριζόμενος σε επιστημονικά δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της τεχνολογίας, μπορεί να παρουσιάσει στοιχεία, τα οποία αφενός μεν θα παρέχουν έγκυρη ενημέρωση στους πολίτες και στις δημόσιες αρχές, αφετέρου θα παρέχουν στις εταιρείες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ασφάλεια για τις επενδύσεις τους αλλά και διασφάλιση της λειτουργίας του δικτύου τους. Παράγραφος 2 Η εταιρεία μας πιστεύει ότι το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων ολοκληρώνει το ήδη ασκούμενο έργο της ΕΕΑΕ όσον αφορά στην εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας των κεραιών. Σε κάθε περίπτωση όμως, θεωρούμε ότι το Παρατηρητήριο δεν πρέπει να επαναλαμβάνει ή να επικαλύπτει έργο άλλων φορέων και της ίδιας της ΕΕΑΕ, αλλά αντιθέτως να ενσωματώνει ή να λαμβάνει υπόψη και να συνεχίζει αρμοδίως τη σχετική δουλειά των άλλων αρμόδιων φορέων ή οργανισμών. Με άλλα λόγια ο ρόλος του Παρατηρητηρίου πρέπει να είναι θεσμικός, και η προστιθέμενη αξία του εμφανής, σαφής και μη αμφισβητήσιμη. Παράγραφος 3 Για την πληρότητα της παρούσας διαβούλευσης θα ήταν επιθυμητό τα σχέδια των Αποφάσεων και Κανονισμού που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο να είχαν παρουσιαστεί ταυτόχρονα με το Σχέδιο Νόμου. Έτσι η εταιρεία μας επιφυλάσσεται να εκθέσει τις απόψεις της, μέχρις ότου τεθούν τα σχέδια σε διαβούλευση. Προς το παρόν και όσον αφορά στη χρηματοδότηση του Παρατηρητηρίου, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι με βάση την παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 3431/2006 και την Απόφαση ΕΕΤΤ 417/1/11-1-2007 (ΦΕΚ 183/Β/14-02-2007) για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας που χρησιμοποιείται για την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι πάροχοι καταβάλλουν ετήσιο τέλος 200 € ανά κεραία. Το τέλος αυτό, που είναι ήδη αρκετά σημαντικό λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό κεραιών, εισπράττεται από την ΕΕΤΤ και αποδίδεται στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την διενέργεια μετρήσεων που αφορούν στην τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Θεωρούμε ότι το τέλος αυτό αρκεί για να καλύψει τις δραστηριότητες του Παρατηρητηρίου και ότι οι πάροχοι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιβαρυνθούν άλλο, μέσω πρόσθετων τελών ή περαιτέρω αύξησης των υφιστάμενων τελών. Όσον αφορά στη δυνατότητα διασύνδεσης σταθμών μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας τη θεωρούμε ιδιαίτερα θετική και επιπροσθέτως επισημαίνουμε ότι στην επιλογή των φορέων του «Δικτύου» δεν θα πρέπει να αποκλειστούν οι πάροχοι ηλεκτρονικών δικτύων που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, καθότι οι πάροχοι μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στη βελτίωση του συστήματος μετρήσεων. ΟΤΕ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24