• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΕ' | 10 Ιανουαρίου 2011, 19:51

    1) Παράγραφος 2: Δίνεται ορισμός για τον όρο «ταχυδρομικό δίκτυο» περιοριστικά μόνο για τον φορέα Καθολικής Υπηρεσίας. Ως γνωστόν, «ταχυδρομικό δίκτυο» διαθέτουν και χρησιμοποιούν και οι λοιποί φορείς ταχυδρομικών υπηρεσιών. Το «ταχυδρομικό δίκτυο» αυτό συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ταχυμεταφορών που λειτουργούν κάτω από την άδεια της αδειοδοτημένου φορέα. Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη επέκτασης του όρου «ταχυδρομικό δίκτυο» σε όλους τους φορείς ταχυδρομικών υπηρεσιών. 2) Παράγραφος 10: Προς αποσαφήνιση, προτείνεται η επαναδιατύπωση της τελευταίας πρότασης ως εξής: «Μόνον τα ανωτέρω αντικείμενα που συνοδεύουν το Διαφημιστικό Ταχυδρομείο θεωρούνται αντικείμενα αλληλογραφίας». 3) Παράγραφος 14: Δεν είναι κατανοητό σε ποιες υπηρεσίες παραπέμπει ο ορισμός «Υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μεμονωμένο αντικείμενο».