• Παρ. 1 Να ληφθεί η άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά πριν οποιαδήποτε ενέργεια, προς αποφυγή προστίμων για διακριτική μεταχείριση. Αν είναι τα χρέη να διαγράφονται τόσο εύκολα, θα επιθυμούσαμε να συμμετάσχουμε σε αντίστοιχη διαγραφή και δικών μας χρεών και πολλών άλλων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων αφού εξασφαλίσουμε φυσικά χρηματοδότηση των διαγραφών, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας με αντίστοιχες πρακτικές. Έπρεπε να κλείσουν οι πηγές χρηματοδότησης για να συνειδητοποιήσουμε (αν και ακόμα δεν το έχουν συνειδητοποιήσει κάποιοι γιατί βρέθηκαν τα 110 Δισ) που καταλήξαμε. Παρ. 4 Οποιαδήποτε εγγύηση του Δημοσίου να γνωστοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αντίστοιχα θα θέλαμε και εμείς να συμμετέχουμε σε εγγυήσεις του Δημοσίου. Δεν εξυγειαίνεις δίνοντας χρήματα και εγγυήσεις αλλά διορθώνοντας τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, επενδύσεων και γενικότερης λειτουργίας ενός φορέα. Αν δεν αλλάξουν αυτά, τότε οι όποιες εγγυήσεις απλά θα παρατείνουν το ίδιο τρόπο λειτουργίας. Ντάβος Παναγιώτης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Γραφείο Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ντάβου Παναγιώτη