• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.' | 20 Ιανουαρίου 2011, 16:45

    6.4 Για το 2011 να προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις 6.6.α Οι κρατικές επιδοτήσεις δεν περιλαμβάνουν τις συμβάσεις της 6.4 6.6.γ. Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι εργαζομένων Αν το κράτος , η κυβέρνηση, θέλει να κάνει κοινωνική πολιτική, θα πληρώνει το ανάλογο επιπλέον κόστος στις εταιρείες. Για παράδειγμα, αν αποφασίσει ολονύκτια λειτουργία των μέσων θα πληρώσει και το ανάλογο κόστος σε νυχτερινές προσαυξήσεις των αμοιβών προσωπικού, λειτουργικά έξοδα όπως κόστος ηλεκτρικού ρεύματος κίνησης συρμών, λειτουργίας σταθμών κλπ. Η αν αποφασίσει ΔΩΡΕΑΝ μετακίνηση του κοινού κάποιες ώρες να πληρώσει το αντίτιμο των εισιτηρίων