• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.' | 20 Ιανουαρίου 2011, 16:42

    6.6.δ Η τροποποιήσεις του υπουργού να ισχύουν για τον επόμενο σχεδιασμό. Δεν είναι δυνατό οι εταιρείες να υλοποιούν έναν αρχικό σχεδιασμό και εξ αιτίας των τροποποιήσεων του υπουργού να βγαίνουν εκτός στόχων. 6.7 κάθε εταιρεία είναι υπεύθυνη για το έλλειμμά της. Μια υγιής εταιρεία μπορεί μέσω ΟΑΣΑ να βοηθά την ελλειμματική αλλά στην υγιή να μην επέλθουν κυρώσεις λόγω των γενικότερων ελλειμμάτων