• Σχόλιο του χρήστη 'Κ. Χρονόπουλος' | 21 Ιανουαρίου 2011, 20:20

    Με βάση την εμπειρία μου από διάφορα Μετρό της Αμερικής και της Ευρώπης, θα ήθελα να υποβάλω κατά παράγραφο του άρθρου 6, τις προτάσεις που ακολουθούν εντός των αστερίσκων: Άρθρο 6 Παράγραφος 6 α Προς αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων για την εύρεση πόρων επιδότησης προτείνεται να καθοριστεί η πηγή ή οι πηγές άντλησης των πόρων αυτών. Άρθρο 6 Παράγραφος 6β σελίδα 16: «... προς την απόκλιση περικοπή των κρατικών επιδοτήσεων που έχουν αποφασισθεί για την αντίστοιχη χρήση, *τον διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων* και την άμεση και υποχρεωτική εφαρμογή οποιωνδήποτε ...» Ευχαριστώ