• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Κατσαρέας' | 21 Ιανουαρίου 2011, 23:26

    Υπάρχουν άφθονες λύσεις για την υγιή και αειφφόρο χρηματοοικονομική επάρκεια των συγκοινωνιακών συστημάτων ανά τον πολιτισμένο κόσμο. Ούτε ένα δεν βρέθηκε και δεν μπόρεσε να αξιολογηθεί και να προταθεί για εφαρμογή με τον παρόντα νόμο; Αν δεν λυθεί το ζήτημα της χρηματοδότησης, είναι βέβαιο ότι ακόμα και με μισθοδοσίες τύπου Κίνας, το πολύ μέσα σε 5 χρόνια, το σύστημα θα βουλιάξει στα ελλείματα. Ενδεικτικά: •Συμμετοχή της Περιφέρειας ενδεχομένως και με ανταποδοτικό τέλος, κατά την έννοια των τελών αποχεύτευσης και καθαριότητας. •Συμμετοχή χρήσεων που απολαμβάνουν δωρεάν υπηρεσίες μεταφοράς χιλιάδων πελατών τους (βλέπε εμπορικά κέντρα τύπου mall). •Συμμετοχή βιομηχανικών επιμελητιρίων για τις υπηρεσίες μεταφοράς των εργαζομένων των μελών τους.