• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο Ε.Π.Ι.Β.Α.ΤΗ.Σ.' | 22 Ιανουαρίου 2011, 00:38

    Άρθρο 6 Α) Παράγραφος 4. Δεν εξασφαλίζεται η καταβολή αντιτίμου ή της διαφοράς από το εκάστοτε ισχύον κόμιστρο για τις κοινωνικές ομάδες που δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο από τα εκάστοτε αντισυμβαλλόμενα Υπουργεία εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό τους. Να υπάρχει και εναλλακτική λύση για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος από το Υπουργείο Οικονομικών. Β) Στο σύμφωνο ευθύνης θα πρέπει να προβλέπονται και δεσμεύσεις από άλλους φορείς, κυρίως διαχείρισης και αστυνόμευσης του οδικού δικτύου (ΤΑ, Τροχαία, Φωτεινή Σηματοδότηση, κλπ), ώστε να τηρούνται και από πλευράς τους προϋποθέσεις και συμφωνίες ως προς την λειτουργία και εποπτεία λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας των οδικών μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς αυτές έχουν άμεση σχέση με την ταχύτητα κίνησης των ΜΜΜ και του συνεπαγόμενου κόστους λειτουργίας των.