• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ' | 16 Αυγούστου 2011, 08:15

    Ένα γενικότερο σχόλιο σχετικά με το αντικείμενο του σχεδίου. Περιγράφονται οι υποχρεώσεις των παρόχων αλλά δεν αποτυπώνεται πουθενά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Δηλαδή, ο υπολογισμός της διαθεσιμότητας του δικτύου και τελικά της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους συνδρομητές. Οι πάροχοι θα πρέπει να δεσμεύονται για το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών έναντι των συνδρομητών. Θα πρέπει να το δημοσιεύουν και να αποζημιώνουν τους συνδρομητές σε περιπτώσεις που αποτυγχάνουν να το τηρήσουν. Θα πρέπει να οριστούν δείκτες διαθεσιμότητας (και τελικά επιπέδου υπηρεσίας - SLA) οι οποίοι αντανακλούν στην ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας. Ενδεικτικά: 1. Συνολική διαθεσιμότητα υπηρεσίας (προς όλους τους συνδρομητές του παρόχου) ως ποσοστό του διαθέσιμου χρόνου πρόσβασης στην υπηρεσία ως προς το σύνολο του χρόνου. 2. Ανώτατος χρόνος άρσης δηλωθείσας βλάβης (με ενδχόμενη κλιμάκωση ανάλογα με την ώρα εντός της ημέρας, π.χ. διαφορετικός για εργάσιμες ώρες). 3. Μέσος χρόνος άρσης δηλωθείσας βλάβης (με ενδχόμενη κλιμάκωση ανάλογα με την ώρα εντός της ημέρας, π.χ. διαφορετικός για εργάσιμες ώρες). Η δημοσίευση των δεικτών θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και τελικά την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τον τελικό καταναλωτή. Επίσης θα πρέπει η ΕΕΤΤ να μπορεί να παρέμβει και να ελέγξει τους παρόχους σε περίπτωση μη τήρησης των δημοσιευμένων στόχων ποιότητας υπηρεσίας και να ανατρέξει στους λόγους που προκάλεσαν την αστοχία με τελικό στόχο να ελέγξει τα μέτρα που πάρθηκαν ή θα παρθούν για την ανόρθωση.