• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΤΕ' | 2 Σεπτεμβρίου 2011, 09:01

    Στην παράγραφο 1: αναφέρεται ότι θα πρέπει να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των Business Continuity και Disaster Recovery Plans κατ’ ελάχιστον ετησίως. Ειδικότερα για το Disaster Recovery είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο και κοστοβόρο να εκτελείται έλεγχος με τέτοια συχνότητα. Προτείνουμε την αυξηση του χρόνου στη διετία.