• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ' | 8 Σεπτεμβρίου 2011, 22:21

    Δεν επιτρέπεται το Ταξί να απουσιάζει έστω και σποραδικά άνω του ενός μήνα από την έδρα του. Σε περίπτωση ασθένειας ή οικογενειακού προβλήματος είναι δυνατόν να διακινδυνεύει ο καθένας την θέση εργασίας του; Επίσης πουθενά δεν αναφέρετε αν υπάρχει δυνατότητα παραχώρησης εκμετάλλευσης του ΕΔΧ - Ταξί σε άλλο πρόσωπο.