• Σχόλιο του χρήστη 'Σ.Ι.Σ.Ε.Χ.Δ.Α.Μ. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ' | 19 Δεκεμβρίου 2011, 19:22

    ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 «Επέκταση Συνεργείου» Με τον όρο επέκταση συνεργείου νοείται η δυνατότητα εκτέλεσης από ένα συνεργείο επιπλέον επισκευών από αυτές για τις οποίες έχει αδειοδοτηθεί. ……….Σχετικά με τη φράση ΄΄επιπλέον επισκευών΄΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τόσο τα ΣΕΜΕ όσο και η άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων έργων δεν χωρίζονται σε κατηγορίες, επομένως ίσως πρέπει να διευκρινιστεί ότι ως επέκταση συνεργείου θεωρείται είτε: • η κτιριακή επέκταση • είτε η προσθήκη μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανολογική επέκταση) • είτε η προσθήκη της δυνατότητας του ΣΕΜΕ να ασχολείται με την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων έργων των οποίων η τροφοδοσία και λειτουργία του κινητήρα τους πραγματοποιείται με αέρια καύσιμα (υγραέριο LPG, πεπιεσμένο φυσικό αέριο CNG) εφ’ όσον πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος. • είτε η προσθήκη της ειδικότητας των αερίων καυσίμων δηλαδή το ΣΕΜΕ να ασχολείται και με την τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συσκευών και εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων ME με αέρια καύσιμα (υγραέριο LPG, πεπιεσμένο φυσικό αέριο CNG), εφ’ όσον πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος.