• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Ανδριανόπουλος' | 21 Δεκεμβρίου 2011, 11:38

    Σχόλιο για την παράγραφο 1γ (άρθ. 7): Η υποβολή αναθεωρημένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργείου από την οικεία Πολεοδομική Αρχή πρέπει να ισχύει για ΟΛΕΣ τις περιπτώσεις, χωρίς εξαιρέσεις. Δεν μπορεί ο καθένας που ενοικιάζει ή κατέχει έναν οποιοδήποτε χώρο π.χ. κατάστημα, ισόγεια κατοικία κτλ να μπορεί αυθαίρετα να τον μετατρέπει σε συνεργείο επειδή του κάπνισε. Και τέτοια παραδείγματα αυθαιρεσίας υπάρχουν άπειρα γύρω μας. Η αναθεωρημένη άδεια της Πολεοδομικής Αρχής θα εξασφαλίσει πρώτον ότι επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση γης στην περιοχή, και δεύτερον ότι το ακίνητο/χώρος στον οποίο θα εγκατασταθεί το συνεργείο έχει ΝΟΜΙΜΑ μετατραπεί σε συνεργείο και πληρεί τις αρμόζουσες πολεοδομικές προδιαγραφές. Το συνεργείο είναι χώρος που έχει συγκεκριμένες πολεοδομικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται από τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ) και την Πολεοδομική νομοθεσία, π.χ. εμβαδό, ύψος, πυρασφάλεια, στατική αντοχή κτιρίου, ύπαρξη χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων συγκεκριμένων θέσεων, περιβαλλοντικές προδιαγραφές-απόβλητα, συστήματα εξαερισμού, ηχομόνωση και αντικραδασμικό δάπεδο για να μην οχλούνται οι περίοικοι κά. ΜΟΝΟΝ η ύπαρξη αναθεωρημένης οικοδομικής άδειας, που θα αναφέρει ξεκάθαρα ότι ο χώρος έχει νόμιμα μετατραπεί σε συνεργείο, είναι ικανή να αποτρέψει κάθε είδους μαϊμουδιές.