• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΕΚΤ' | 23 Απριλίου 2014, 13:55

    ΣΧΟΛΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Σελ.8 Σχόλιο: οι στρατηγικοί στόχοι θα ήταν καλύτερο να αποτυπωθούν στο πρίσμα του διπόλου που περιγράφηκε στη σελίδα 7. Συγκεκριμένα, θα έκανε το κείμενο πιο κατανοητό αν το δίπολο ήταν διακριτό σε όλο το κείμενο. Ο ένας πόλος της μετατροπής της χώρας σε υπερσύγχρονο χρήστη ψηφιακών υπηρεσιών έχει ως πυλώνες την ευρεία και υψηλών ταχυτήτων πρόσβαση των πολιτών στα ψηφιακά συστήματα και τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου κι εργαλείων (με πρώτη την πλήρη ψηφιοποίηση του κράτους και των υπηρεσιών). Ενώ ο πόλος της μετατροπής της χώρας σε περιφερειακό κέντρο αριστείας βασίζεται στους πυλώνες της στήριξης της σχετικής επιχειρηματικότητας και της διατήρησης/περαιτέρω ανάπτυξης των δεξιοτήτων/υψηλών γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού (μέσω συνεπών συναφών πολιτικών στην εκπαίδευση). Σχετικά με τους «τομείς παρέμβασης», θα πρέπει να συμπεριληφθούν διακριτά οι : • Διευκόλυνση ή απευθείας δημιουργία εκπαιδευτικών φορέων που προάγουν την εξειδικευμένη γνώση πάνω σε ΤΠΕ (ίσως να συμπεριληφθεί στις «Ψηφιακές δεξιότητες») • Εξασφάλιση της fast track υλοποίησης, της συνεχούς παρακολούθησης και διαφάνειας των αποφασισμένων παρεμβάσεων (ίσως να συμπεριληφθεί στις «ΙΤ διακυβέρνηση κι αλλαγή»)