• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΤΕ Α.Ε.' | 10 Φεβρουαρίου 2015, 09:53

    Εκ μέρους του ΟΤΕ, σας υποβάλλουμε τις απόψεις μας: Άρθρο 9- Κατηγορίες Χρηστών Ψηφιακού Μητρώου Ο ΟΤΕ επικαλούμενος θέματα επιχειρησιακού απορρήτου προτείνει οι κατηγορίες χρηστών του Ψηφιακού Μητρώου, τα δικαιώματα πρόσβασης τα επίπεδα ασφάλειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια να προσδιορισθούν στην παρούσα υπουργική απόφαση κι όχι να καθορισθούν με μελλοντική εγκύκλιο του υπουργείου.