• Σχόλιο του χρήστη 'Αθανάσιος Ζερμπίνης' | 8 Αυγούστου 2016, 14:37

    Με το παρόν άρθρο διευκρινίζεται και δίδεται η απαιτούμενη ευχέρεια κίνησης αφους επί υδάτινου πεδίου προς την σωστή κατέυθυνση. Εκτιμώ ότι ο περιορισμός της παρ.1 περίπτ.θ) "Στο αεροσκάφος επιβαίνει συγκυβερνήτης ο οποίος συνεπικουρεί τον κυβερνήτη στον έλεγχο των επιβιβαζόμενων επιβατών, χειραποσκευών ή και αποσκευών" πρέπει να εκλείψει καθώς αποκλείει την χρήση υδάτινων πεδίων από υδροπλάνα μονού χειρισμού. Δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη συγκυβερνήτη για τον έλεγχο , καθώς στα αεροπλάνα μονού χειρισμού , τα άτομα πρός επιβίβαση είναι ελάχιστα (έως 9 μέγιστο, αλλά σύνηθες 2-3)και δεν αποτελεί μεγάλο φόρτο εργασίας ο έλεγχος τους από τον κυβερνήτη , ο οποίος φέρει ούτως ή άλλως την κύρια ευθύνη. Κυριότερος λόγος όμως είναι ότι στην περίπτωση παραμονής της υποχρέωσης ύπαρξης συγκυβερνήτη , αποκλείονται της χρήσης υδάτινου πεδίου , μεγάλος όγκος πτήσεων της Γενικής αεροπορίας. Παρακαλώ για την εξέταση και την αποδοχή του σχολίου μας.