• Σχόλιο του χρήστη 'Εταιρία Προστασίας Πρεσπών' | 9 Σεπτεμβρίου 2016, 11:53

    Άρθρο 28 – Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας υδατοδρομίου ή υδάτινου πεδίου Όσον αφορά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας υδατοδρομίου θα πρέπει να προβλεφθούν και οι περιπτώσεις υδατοδρομίων σε λίμνες όπου η αρμοδιότητα δεν εμπίπτει σε λιμεναρχεία αλλά στις αντίστοιχες Αστυνομικές Διευθύνσεις.