• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες' | 9 Σεπτεμβρίου 2016, 12:25

    (αρθρο 27 παρ η) Ο ΔΚΑΣ, και οι κανονισμοί λιμένων ισχύουν για τις θάλασσες. Ισχύει το ίδιο καθεστώς και για τις λίμνες ή πρέπει να καθοριστεί χωριστά;