• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Εμμανουήλ' | 27 Σεπτεμβρίου 2016, 10:14

    Θεωρώ περιοριστική έως λανθασμένη τη διατύπωση «Αξία Υποδομών» . Τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (έκδοση 2016) στα οποία γίνεται σαφής αναφορά, αφορούν τις εκτιμήσεις «ιδιοκτησίας (property)» ή «παγίων (assets)» σύμφωνα με την παλαιότερη έκδοση (EVS 2012) και όχι υποδομών. Τα ακίνητα ή ιδιοκτησίες ή πάγια δεν αποτελούν υποδομές. Οι υποδομές αποτελούν «εξ ορισμού» τη βάση για την εκτέλεση ενός έργου. Επίσης τα Έργα Υποδομής (δρόμοι γέφυρες, λιμάνια κλπ) δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη, χωρίς τα ίδια να είναι άμεσα παραγωγικά. Κατά συνέπεια είναι άλλο πράγμα η εκτίμηση της αξίας των υποδομών και άλλο η εκτίμηση αξίας ακινήτων (ή ιδιοκτησιών ή παγίων). Εάν λοιπόν πρόκειται τα Εθνικά Πρότυπα Εκτιμήσεων και Εθνικός Κανονισμός Εκτιμήσεων να βασίζονται στα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα όπως ισχύουν, τότε δεν μπορεί να αναφέρονται σε υποδομές. Γιώργος Εμμανουήλ Πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων