• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Δ' | 29 Σεπτεμβρίου 2016, 09:37

    Σχετικά με την ικανοποίηση της Δημόσιας και κοινωνικής ωφέλειας. Είναι πλέον απαραίτητο να υπάρχει και ηλεκτρονικό μητρώο (π.χ με ευθύνη των Υπηρεσιών Δόμησης), για την συνεχή παρακολούθηση και με ηλεκτρονική ενημέρωση του Υπουργείου με διαδραστικούς χάρτες, για τις μεταβολές που έχουν δημιουργηθεί στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΩΕ)από την κήρυξη τους, με σκοπό να σταματήσει η καταστρατήγηση τους. Η παρακολούθηση θα γίνεται ανά καθορισμένα τακτά διαστήματα και θα έχει κυρίως αποτρεπτικό χαρακτήρα. Η διαφύλαξη των ζωνών αυτών είναι ύψιστης ζωτικής σημασίας και έχει σημασία (επειδή εμπλέκονται και πολιτικές σκοπιμότητες κλπ) τις ΖΩΕ να τις παρακολουθεί ζωντανά και το Υπουργείο.