• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ' | 10 Οκτωβρίου 2016, 13:40

    Απαιτείται περεταίρω διευκρίνηση και προσδιορισμός των επεμβάσεων που περιγράφονται ως "τοπικού προσωρινού χαρακτήρα". Η γνωστοποίηση των εργασιών πρέπει να γίνεται και στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων (βλ. αρθ.2 της ΚΥΑ οικ.146896/14 (ΦΕΚ 2878Β').