• Σχόλιο του χρήστη 'αργυρης πλεσιας' | 12 Οκτωβρίου 2016, 20:33

    Το νομοσχέδιο που ανακοινώθηκε προς διαβούλευση, παροσυσιάστηκε με μικρή αναρίθμηση άρθρων τον Αυγουστο του 2015 και θεωρείται ότι ο χρόνος που πέρασε θα ήταν επαρκής να διορθωθούν βασικά σημεία τα οποία αντιμετωπίζονται με λανθασμένη προσέγγιση. Η Προσπάθεια για την δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων ωστε να υπάρχουν βάσεις δεδομένων και πληροφορίες είναι σωστή, θεμιτή και προς όφελος της κοινωνίας. Πρέπει όμως να γίνουν κατανοητά από τους συντάκτες του προτεινόμενου νόμου, ορισμένα ζητήματα όπως: - Η ύπαρξη πολλαπλών δεδομένων, πολλαπλών στοιχείων και καταγραφών, πολλαπλών μητρώων κλπ, δεν είναι δείγμα διαφάνειας, αλλά απόδειξη κεντρικής γραφειοκρατίας, όπως άλλωστε το εισάγει και ο τίτλος του νομοσχεδίου "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ....." - Η σημαντική συνεισφορά της γενικής ιδέας χρησιμοποίησης της ηλεκτρονικής πληροφορίας και γενικώς των ΤΠΕ, ακυρώνεται με την πρόβλεψη εισαγωγής στοιχείων επί "παντός επιστητού", πολλά εκ των οποίων δεν αφορούν κανένα (ιδιαίτερα αυτά του ιδιωτικού τομέα ή είναι αντικείμενο άλλων διεργασιών, όπως των φορολογικών, για τα οποία ο συντάκτης του παρόντος δεν θεωρείται ότι έχει σαφή γνώση). - Ειναι πολύ γνωστό σε όσους ασχολούνται με την αρχειοθέτηση, τον έλεγχο ποιότητας και την πιστοποίηση, ότι υπάρχει σημαντικό κόστος για την συλλογή, την διακρίβωση, την εισαγωγή, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των στοιχείων. Για τον λόγο αυτό ο σχεδιασμός τέτοιων συστημάτων πρέπει να γίνεται με γνώση και από γνώστες της διαδικασίας πιστοποίησης. Επειδή η σύνταξη του προτεινόμενου νομοσχεδίου δεν έχει γίνει με κανένα κοστολογικό σχεδιασμό και από ότι φαίνεται με μία διάθεση να εισαχθούν στα συστήματα πολλά στοιχεία, προτείνεται να ανασυνταχθεί αφού ληφθούν υπόψη τα πραγματικά κοστολογικά στοιχεία (όφελος/δαπάνη). Τονίζεται ότι η αναφορά σε κοστολογικά στοιχεία δεν αφορά στην σύνταξη των απαραίτητων λογισμικών (οι αδαείς θεωρούν αυτό ως το βασικό κόστος), αλλά στο κόστος συλλογής, επεξεργασίας, εισαγωγής κλπ των στοιχείων. Ειδικά σε μία εποχή που έχει αναγνωρισθεί η απαίτηση εξορθολογισμού της λειτουργίας και αύξησης της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα, η εισαγωγή του ανωτέρω αλόγιστου κόστους, είναι λανθασμένη. Στην παράγραφο 2, του άρθρου οι εξαιρέσεις που αφορούν στους τομείς Αμυνας και Ασφάλειας πρέπει να αφορούν Μητρώα, εγγραφές και δημοσιοποίηση για προφανείς λόγους, άλλωστε για τον λόγο αυτό είναι σε διαφορετικό καθεστώς και στις Ευρωπαικές Οδηγίες. Δεν γίνεται όμως κατανοητή η εξαίρεση από θέματα πρόδιαγραφών, τιμολογίων κλπ.. Προτείνεται να επανεξεταστεί η εξαίρεση για παράδειγμα από το έρθρο 6.