• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων τ.ΥΜΕ' | 13 Οκτωβρίου 2016, 11:35

    Σχολιασμός Άρθρου 21 Επί του δευτέρου εδαφίου. Πέραν της ασάφειας που δίνει τη δυνατότητα για πολλαπλές ερμηνείες, φανταζόμαστε ότι εκ παραδρομής γράφτηκε αυτή η διατύπωση, αν όχι είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι με τέτοιες διατάξεις απλώς εκτίθεται το Υπουργείο. Δεν θα αναφερθούμε σε παραβιάσεις διατάξεων όπως των ν. 1558/85 και ν. 51/1985 αλλά στην καταπάτηση θεμελιωδών κανόνων του διοικητικού δικαίου που αυτοί εκφράζουν και το απαράδεκτο της εισήγησης να δίνονται στον Υπουργό τέτοιες υπερεξουσίες, ώστε ακόμα και με εγκύκλιο να μπορεί να τροποποιεί τον οργανισμό του Υπουργείου.