• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Ταρναβά' | 16 Οκτωβρίου 2016, 08:17

    Γενική Παρατήρηση: Η εισαγωγή των Ηλεκτρονικών Πληροφοριακών Συστημάτων ΗΠΣ στο δημόσιο τομέα κρίνεται άκρως απαραίτητη, ώατε να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και να τις αξιοποιήσουμε προς όφελός μας. Δυστυχώς, όμως, με το νομοσχέδιο αυτό δεν εισάγονται απλώς ΗΠΣ αλλά γίνεται αναδιομόρφωση των αρμοδιοτήτων φορέων και διευθύνσεων με αλληλεπικάλυψη των αντικειμένων τους αλλά και ασάφεια ως προς τον τρόπο υλοποίησης του έργου τους. Επιπλέον δημιουργούνται φορείς, μετατάσσονται υπάλληλοι, καταργούνται διατάξεις άλλων νόμων κλπ. Θα ήταν σκόπιμο όσα είναι εφικτά από αυτά που περιγράφονται να γίνουν σταδιακά, ξεκινώντας με την εισαγωγή ΗΠΣ σε υπηρεσίες που υπάρχουν ήδη οι κατάλληλες δομές. Παράλληλα στις υπόλοιπες υπηρεσίες να γίνουν πρώτα οι απαραίτητες αναδιαρθρώσεις και στη συνέχεια να προκύψουν τα κατάλληλα ΗΠΣ που θα εξυπερετούν τις ανάγκες τους. Για να είναι αποτελεσματικός ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου ΗΠΣ χρειάζεται ενημέρωση του Υπουργείου από κάθε φορέα και κάθε διεύθυνση για το αντικείμενο, τα προβλήματα και τις ανάγκες τους.