• Σχόλιο του χρήστη 'Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας' | 17 Οκτωβρίου 2016, 06:41

    Η δημιουργία πολλών και μικρών αυτόνομων συστημάτων αντί ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα διέπεται από ενιαία φιλοσοφία, σχεδίαση και λειτουργία, θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα επιλύσει. Αρκεί κανείς να διαβάσει τους τίτλους μόνο των άρθρων 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, και 16 για να διαπιστώσει πόσο μεγάλος θα είναι ο κατακερματισμός του συστήματος και των λειτουργιών του. Μην ξεχνάμε επίσης ότι υπάρχουν και άλλα συστήματα, καθώς και σχετικά μητρώα, όπως π.χ. ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ, ΜΕΕΠ, ΜΕΚ, Μητρώο Μελετητών, κ.α., τα οποία λειτουργούν ήδη εδώ και χρόνια και θα πρέπει και αυτά να συνεργαστούν με τα προτεινόμενα συστήματα του νομοσχεδίου. Ακόμη και ένας μη ειδήμονας σε θέματα πληροφορικής μπορεί εύκολα να αντιληφθεί ότι τόσα πολλά συστήματα, υλοποιημένα από διαφορετικές εταιρίες, με διαφορετικές αρχές και τεχνικές, που θα λειτουργούν και θα συντηρούνται από διαφορετικές τεχνικές ομάδες, και θα διοικούνται από διαφορετικές διευθύνσεις, επιτροπές και διοικητικά συμβούλια, δεν μπορούν παρά να αυξήσουν τη γραφειοκρατία, την πολυπλοκότητα και το κόστος της δημόσιας διοίκησης, ενώ είναι άκρως αμφίβολο αν θα καταφέρουν ποτέ να συνεργαστούν αρμονικά μεταξύ τους. Ως Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας σε τεχνικά θέματα πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων, προτείνουμε τον επανακαθορισμό και τη συγχώνευση των εν λόγω συστημάτων ώστε να υπάρξει ενιαία σχεδιαστική φιλοσοφία και να υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα είναι πολύ πιο λειτουργικό, οικονομικό και διαχειρίσιμο. Σε κάθε περίπτωση, είτε το έργο προκηρυχθεί και υλοποιηθεί από μία εταιρία ως ενιαίο σύστημα, είτε από περισσότερες εταιρίες ως μικρότερα υποσυστήματα, είναι απαραίτητο να υπάρξει εξαρχής μια ενιαία και ολοκληρωμένη σχεδίαση και να θεσπιστούν ενιαίες προδιαγραφές για το συνολικό σύστημα. Επιπλέον, είναι άκρως σημαντικό να γίνει εξαρχής σχεδίαση και υλοποίηση, ως αναπόσπαστο κομμάτι του, όλων των αναγκαίων API που θα κάνουν εφικτή τη διαλειτουργικότητά του εν λόγω συστήματος με άλλα συστήματα και μητρώα τεχνικών έργων.