• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΣΧΜ' | 17 Οκτωβρίου 2016, 09:21

    Ο ΠΣΧΜ έχει επανειλημμένα προβεί σε διαπιστώσεις για το σύστημα παραγωγής Τεχνικών Έργων, καθώς και σε θέσεις και προτάσεις για τον απαιτούμενο εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού. Κατευθυντήριες αρχές στις τοποθετήσεις του ΠΣΧΜ, ήταν και είναι η εφαρμογή του πνεύματος και του γράμματος των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών, που υλοποιούν τις βασικές ελευθερίες με τις οποίες θεμελιώθηκε και συντηρείται το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στην ανακοίνωση του Υπ. Υποδομών αναγνωρίζονται οι στρεβλώσεις του υφιστάμενου συστήματος παραγωγής Τεχνικών Έργων και επομένως δικαιώνονται οι τοποθετήσεις μας. Ατυχώς όμως το Σ/Ν, αντί θεραπείας των στρεβλώσεων περιλαμβάνει πολλές ρυθμίσεις που τις συντηρούν και τις διογκώνουν, ενώ είναι αμφίβολο αν αντιστοιχούνται με ισχύουσες στον Ευρωπαϊκό και όχι μόνον χώρο. Γενικά επισημαίνουμε: • Ο προβλεπόμενος προς καταχώρηση όγκος στοιχείων, καθιστά ατελέσφορες στο ορατό μέλλον τις σχετικές ρυθμίσεις. • Επιβάλλει καταγραφές ή καταχωρήσεις στοιχείων, όπως αυτά προσδιορίζονται ιδίως στα Άρθρα 2 και 3 με τη θεώρηση ότι αποτελούν «μηχανισμούς κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας», ικανούς για την «αντικειμενική αξιολόγηση από την Πολιτεία όλων των τεχνικών, ποιοτικών και οικονομικών παραμέτρων και συντελεστών ανάπτυξης και υλοποίησης των έργων δημοσίων ή ιδιωτικών…», χωρίς καμία απολύτως επιφύλαξη για τη συμβατότητα των ρυθμίσεων αυτών με το ρόλο της Πολιτείας, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τις Ευρωπαϊκές συνθήκες, όπως προσδιορίζεται από το ισχύον καθεστώς αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων.. • Αντί μεγαλύτερης αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων, μέσων και δραστηριοτήτων στα Υπουργεία, στις Περιφερειακές Αρχές και σε διαπιστευμένους φορείς, επιχειρεί να αντικαταστήσει την «Πολιτεία» με τις υπηρεσίες ενός Υπουργείου, που θα παρακολουθούν, θα καταγράφουν, θα αξιολογούν και θα ελέγχουν (!). • Αντί δηλαδή λήψης μέτρων ουσιαστικού ελέγχου σε δραστηριότητες που άπτονται της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος, εισάγει χαοτικές γραφειοκρατικές διαδικασίες παρακολούθησης και παράλληλων ουσιαστικά αδειοδοτήσεων, που κατά τη γνώμη μας δεν εφαρμόζονται πουθενά σε δημοκρατικά και ελεύθερα καθεστώτα. • Επεμβαίνει ως μη όφειλε στην εποπτεία της οργάνωσης και της λειτουργίας φυσικών και νομικών προσώπων, σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού. • Δημιουργεί Μητρώα Μελετητών, Εργοληπτών και άλλων που προσανατολίζουν αναθέτουσες αρχές ή επιχειρήσεις ως προς την καταλληλότητα συμμετοχής υποψήφιων οικονομικών φορέων σε διαγωνισμούς, αγνοώντας ότι στο χάος της τεχνολογίας, το ενδιαφέρον των αρχών ή των επιχειρήσεων εστιάζεται κάθε φορά στα κριτήρια ανάθεσης. • Δεν αντιμετωπίζει ακόμη μία φορά το άνοιγμα του επαγγέλματος του μηχανικού που αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση του πρώτου μνημονίου. • Επιβαρύνει με κόστος ιδιώτες και αρμόδιους κρατικούς φορείς, χωρίς ορατά αποτελέσματα στην ανάπτυξη της χώρας. Για τα προηγούμενα αναμένουμε τις ειδικότερες τοποθετήσεις συνταγματολόγων και νομικών πλέον καταλληλότερων ημών. Στη συνέχεια αναφερόμαστε και σχολιάζουμε τις ρυθμίσεις άρθρων του ΚεΦ. Α. του Σ/Ν. Για τα λοιπά κεφάλαια ισχύουν ανάλογα σχόλια.