• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.' | 17 Οκτωβρίου 2016, 14:28

    Είναι θετικό ότι επιτέλους προβλέπεται να υπάρχουν συγκεντρωμένα σε μία πλατφόρμα τα αρχεία όλων των Δημοσίων έργων. Τα στοιχεία όμως που θα καταχωρούνται πρέπει να είναι μόνο αυτά που οδηγούν στην επίτευξη του στόχου του νομοσχεδίου και όχι γενικά ότι μπορούμε να φανταστούμε. Αλήθεια ποιός είναι ο στόχος του Νομοσχεδίου; Δεν αντιμετωπίζεται η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων όσον αφορά στα δημόσια έργα. Στα Ιδιωτικά έργα δεν μπορεί να έχουν ίδια αντιμετώπιση ο ιδιώτης που διαρρυθμίζει εκ νέου το διαμέρισμά του, με τον ιδιώτη που κατασκευάζει ένα πολυώροφο ειδικό κτίριο. Δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό να ρυθμίζει μόνος του, χωρίς έλεγχο, τις προϋποθέσεις πρόσβασης στο σύστημα και στην άντληση στοιχείων που δεν αφορούν τεχνικό αντικείμενο κ.λ.π.