• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Θεοφίλου' | 24 Απριλίου 2018, 10:56

    Στο άρθρο 6 παρ. 1 αναφέρεται πως η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Α.Α.Δ.Ε. αλλά δεν γίνεται σαφές σε ποια ιστοσελίδα.