• Σχόλιο του χρήστη 'ynanp 16042018' | 26 Απριλίου 2018, 10:30

    "ΤΟ Μ.Ι. δε θα πρέπει να συγχέεται με οποιουδήποτε είδους δημοσιονομικό μέτρο καθώς στοχεύει στην ανάπτυξη, τη συνοχή και τη μείωση των ανισοτήτων. Το Μ.Ι. συνίσταται αποκλειστικά στην κάλυψη του πρόσθετου ακτοπλοϊκού σε σχέση με το χερσαίο κόστος αντίστοιχης απόστασης. Οποιαδήποτε δράση εξασφαλίζει την προσφορά ποιοτικών ακτοπλοϊκών υπηρεσιών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και οφείλει να δρα παράλληλα με το Μ.Ι. προς όφελος της ανάπτυξης των νησιών."