Άρθρο 01 – Σκοπός

Σκοπός των ρυθμίσεων του παρόντος είναι:
α) η εξασφάλιση της ισότητας των πολιτών αναφορικά με την οικονομική επιβάρυνση του χρήστη για τη διακίνηση του ιδίου ή εμπορευμάτων, τη διάρκεια του ταξιδιού και την προσφερόμενη ποιότητα και
β) η θεσμοθέτηση στην εθνική νομοθεσία και η υλοποίηση της έννοιας του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.), προκειμένου το κόστος που αντιστοιχεί ανά επιβάτη και ανά εμπόρευμα με μέσα θαλάσσιας μεταφοράς να είναι ισοδύναμο με το κόστος για την ίδια απόσταση με μέσα χερσαίας μεταφοράς.

 • 22 Απριλίου 2018, 17:30 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΜΑ

  Μεταφορικό Ισοδύναμο για τα νησιά μας αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο και μόνο ως τέτοιο το βλέπουμε!
  Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με φορολογικές ελαφρύνσεις. Ανάπτυξη στα νησιά, και ιδιαίτερα στα μικρά νησιά, θα υπάρξει με τακτικές ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, αξιοπρεπή πλοία και κόστος εισιτηρίου προσιτό!
  Το να δοθούν κάποια μειωμένα εισιτήρια στους μόνιμους κατοίκους δεν σημαίνει Ανάπτυξη των Νησιών. Υπάρχει πρόταση του ΕΔΜΝ καθώς επίσης και οι προτάσεις του αείμνηστου Τάσου Αλιφερη..
  Επιμένουμε να θεωρούμε το ΜΙ ως αναπτυξιακό εργαλείο των νησιών μας!

  • 26 Απριλίου 2018, 10:30 | ynanp 16042018

   "ΤΟ Μ.Ι. δε θα πρέπει να συγχέεται με οποιουδήποτε είδους δημοσιονομικό μέτρο
   καθώς στοχεύει στην ανάπτυξη, τη συνοχή και τη μείωση των ανισοτήτων. Το Μ.Ι. συνίσταται
   αποκλειστικά στην κάλυψη του πρόσθετου ακτοπλοϊκού σε σχέση με το χερσαίο κόστος
   αντίστοιχης απόστασης. Οποιαδήποτε δράση εξασφαλίζει την προσφορά ποιοτικών
   ακτοπλοϊκών υπηρεσιών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και οφείλει να δρα παράλληλα με το
   Μ.Ι. προς όφελος της ανάπτυξης των νησιών."

 • με μέσα χερσαίας μεταφοράς.
  παρακαλούμε η φράση: ….με μέσα χερσαίας μεταφοράς.. να γινει
  … με μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς. ωστε να αποφύγουμε την χρησιμοποίηση ως μέτρου τα ταξι…