• Σχόλιο του χρήστη 'Μικαέλα Τσικαλάκη' | 1 Νοεμβρίου 2018, 08:58

    Πρωτίστως θα πρέπει να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις στις Υπηρεσίες, δηλαδή να γίνουν προσλήψεις και να στελεχωθούν κατάλληλα και ανάλογα με την ακτογραμμή δικαιοδοσίας της κάθε περιφερειακής υπηρεσίας, τόσο με ανθρώπινο δυναμικό όσο και με υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μέσα.