Άρθρο 20 – Επέκταση αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 (Α’ 102) προστίθενται εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο ως εξής:
«Οι αρμοδιότητες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ασκούνται και στον αιγιαλό και την παραλία, όπως οι έννοιες των όρων αυτών καθορίζονται στο ν. 2971/2001 (Α’ 285), υπό την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 5 του ν.δ. 444/1970 (Α’ 39), οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα και στον αιγιαλό και την παραλία. Για τον έλεγχο της τροχαίας κίνησης και την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) στον αιγιαλό και την παραλία εφαρμόζεται αναλόγως το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2575/1998 (Α’ 23).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής των διοικητικών προστίμων, η διαδικασία και οι δαπάνες της είσπραξης, η διαδικασία της απόδοσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου.»

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 14:03 | ΒΛΑΧΟΓΙΆΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Στην σωστή κατεύθυνση το άρθρο διότι ως σώμα ασφάλειας το ΛΣ μπορεί να προσφέρει πολλά.Τα στελέχη του έχουν και τις γνώσεις και τις δεξιότητες για την προσαρμογή στις νέες τους αρμοδιότητες.Παραλληλα θα πρέπει να προστεθεί στο σχέδιο νόμου και η κατάργηση του ΣΠΚ(Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα). Η ΕΛΑΣ έχει φύγει από το ΣΠΚ από το 1984.Επισης ήταν προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης η κατάργηση του ΣΠΚ από το Με τις νέες αρμοδιότητες θα ασκήσει το ΛΣ πιο χειροπιαστα τα αστυνομικά του καθήκοντα.Ας ξεφύγουμε επιτέλους απ το ΠΝ και ας δεχτούμε ότι είμαστε σώμα ασφάλειας και όχι ΚΕΠ η Στρατιωτικό Σώμα.

 • 14 Νοεμβρίου 2018, 13:56 | Παναγιωτίδης Ηλίας

  Στο υπόψη άρθρο νόμου θα πρέπει απαραιτήτως να διευκρινιστεί ότι η αρμοδιότητα του Λιμενικού θα υφίσταται στον αιγιαλό και σε «κοινόχρηστη» ζώνη παραλίας (κοινόχρηστη παραλία υφίσταται μόνο εφόσον προηγηθούν οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις). Άλλωστε και με τις ισχύουσες έως σήμερα διατάξεις δεν είναι δυνατή η λήψη διοικητικών μέτρων σε μη κοινόχρηστη ζώνη παραλίας για παράνομα έργα, αφού αποτελεί ζώνη που εμπίπτει ουσιαστικά στον αστικό ιστό και εμπίπτει στην αρμοδιότητα Πολεοδομίας και ΕΛ.ΑΣ.
  Κατά τα λοιπά, η επίμαχη διάταξη θα επιλύσει το ζήτημα με το ερμαφρόδιτο καθεστώς αρμοδιοτήτων, ενώ κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε ομοίως να περιληφθεί επιπλέον διάταξη με βάση την οποία θα περιέρχεται στην πλήρη αρμοδιότητα του ΛΣ και η «μη περίφραχτη» ζώνη λιμένα για την οριστική επίλυση του ζητήματος των αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΛ.ΑΣ. και Λ.Σ.
  Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει απαραιτήτως να υπάρξει ενίσχυση του ΛΣ με προσωπικό και κατάλληλη εκπαίδευση, προκειμένου ανταπεξέλθει στο έργο του

 • 12 Νοεμβρίου 2018, 18:35 | Νεωπας

  Είναι οι ίδιοι συνάδελφοι που δεν θέλουν να φύγουμε από τον ΣΠΚ, είναι οι ίδιοι συνάδελφοι που μας θέλουν συγγενή του ΠΝ, είναι οι ίδιοι συνάδελφοι που απεχθάνονται καθετί καινούργιο. Που να τρέχουμε τώρα στις παραλίες…. Γνωρίζουν ότι το 80% των νέων συναδέλφων έχουν προσανατολισμό προς την ΕΛΑΣ και αυτό δεν θα αλλάξει! Ναι στο άρθρο αυτό λοιπόν, φτάνει πια το παλιό.

 • 11 Νοεμβρίου 2018, 21:25 | Αποστολόπουλος Βασίλειος

  Το άρθρο 20 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου του ΥΝΑΝΠ αποκαθιστά χρόνιες ασάφειες σχετιζόμενες με την κατά τόπο αρμοδιότητα μεταξύ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ και ΕΛ.ΑΣ. Η αποσαφήνιση της μέχρι σήμερα απροσδιόριστης και συγκεχυμένης πραγματικότητας, θα συμβάλει στην ευχερέστερη και ακριβέστερη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, εκ μέρους των αρμοδίων οργάνων και το θετικό αποτέλεσμα που θα επέλθει θα αντικατοπτριστεί άμεσα στην Ελληνική κοινωνία.
  Άλλωστε το διακύβευμα και η προτεραιότητα της πολιτείας δεν πρέπει να είναι άλλο από την προάσπιση και εγκαθίδρυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Σίγουρα η υπόψη νομοθετική πρωτοβουλία θα αποτελέσει τον πυλώνα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.
  Τέλος, ο επαναπροσδιορισμός της οργανικής σύνθεσης του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ θα είναι ρεαλιστικά αναγκαίος και θα αποτελεί απόρροια των νέων δεδομένων που θα δημιουργηθούν, ενισχύοντας έτσι τις φωνές που αναδεικνύουν ως επιβεβλημένη την ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού στο Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • 10 Νοεμβρίου 2018, 23:21 | Γιωργος

  Πολυ θετικη διάταξη για το Λιμενικο Σώμα.
  Το Λιμενικο θα αναβαθμισθει αμεσα και θα ασκησει τα αστυνομικά του καθηκοντα πιο χειροπιαστά.Θα παψει πλέον η σύγχυση με την ΕΛΑΣ για το διοικητικό-ποινικο κομμάτι οσον αφορα τα θέματα παραλίας και αιγιαλού και είμαι βέβαιος ότι το Λιμενικο εχει τις απαραίτητες γνώσεις για την υλοποίηση των νεων αρμοδιοτητων του.

 • 10 Νοεμβρίου 2018, 14:11 | ΚΟΡΙΖΗΣ Ιωάννης

  Η επικείμενη αναβάθμιση – αύξηση αρμοδιοτήτων
  του Λ.Σ. δεν μπορεί να γίνει εφικτή αν προηγουμένως δεν γίνει σωστός υπολογισμός για την σοβαρή αύξηση των οργανικών θέσεων!!!
  Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό καθώς πάρεργα δεκαετιών δυσκολεύουν το όλο εγχείρημα.
  Η απαλλαγή από αυτά κρίνεται επιβεβλημένη και πάντα σε συννενόηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
  Δίχως την σοβαρή και ποιοτική αύξηση των οργανικών θέσεων με ταυτόχρονη και συνεχή υποστήριξη σε μετεκπαιδευσεις του προσωπικού, το όλο σχέδιο δεν θα είναι εφικτό στην πράξη.

 • 10 Νοεμβρίου 2018, 12:56 | Παπαθανασίου Σταυρος

  Σε μία περίοδο που το Λιμενικό Σώμα έχει αυξημένη δραστηριότητα θεωρείται λανθασμένη κίνηση η αύξηση των αρμοδιοτήτων καθώς ανάλογη τακτική ακολουθήθηκε και το 2014 με τον Καλλικράτη (όπου και μας υπόσχονταν πολυπληθείς Λιμενικές Αρχές)ενώ σήμερα ως στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ δεν μπορούμε ούτε τις βασικές λειτουργικές ανάγκες να καλύψουμε.
  Αύξηση οργανικών θέσεων σε χρόνο Ενεστώτα και μετά η αύξηση των αρμοδιοτήτων.
  Επιβεβλημένη η απόσυρση του άρθρου στη παρούσα φάση.

 • 10 Νοεμβρίου 2018, 10:01 | Νικόλαος

  Η αύξηση χώρου αρμοδιότητας ,- χωρίς άμεση παράλληλη αύξηση των οργανικών θέσεων, καθώς και την αναβάθμιση χερσαίου στόλου οχημάτων ΛΣ-, μόνο προβλήματα θα φέρει.Ο χερσαίος στόλος ΛΣ είναι στο μεγαλύτερο μέρος του παλιός (και σε μερικές περιπτώσεις απαρχαιωμένος) και το προσωπικό ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες δεν επαρκεί για να καλύψει τις ήδη υπάρχουσες αρμοδιότητες.Ο Λιμενικός Καλλικράτης άφησε ολόκληρες περιοχές χωρίς αστυνόμευση αφού έκλεισαν Υπηρεσίες και στις υπόλοιπες μειώθηκε η οργανική σύνθεση.Τα ευχολόγια για αύξηση οργανικών κάποια στιγμή στο μέλλον δεν φτάνουν.Ναι μόνο με παράλληλη αύξηση των οργανικών θέσεων σε αυτό το νομοσχέδιο και αναβάθμιση των Μέσων.

 • 9 Νοεμβρίου 2018, 13:38 | Αποστολόπουλος Αλέξιος

  Λαμβάνοντας υπόψη τα συνήθη αδικήματα που διαπράττονται στον αιγιαλό- παραλία π.χ. αυθαίρετες κατασκευές και καταλήψεις χώρων, κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 2971/2001 υπηρεσίες του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. ούτως η άλλως και σήμερα επιλαμβάνονται για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων καθώς και το σύνολο της ποινικής διερεύνησης επί αυθαιρέτων κατασκευών ανατίθεται από τους αρμόδιους εισαγγελικούς λειτουργούς στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πράγμα που καταδεικνύει τη γνώση τους επί του αντικειμένου. Τέλος θεωρώ ότι πρόκειται για μία πολύ θετική διάταξη.

 • 9 Νοεμβρίου 2018, 12:52 | Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Φανερός – Αρχιερατικός Επίτροπος Ιεράς Νήσου Τήνου

  Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος, ως αυτή προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 20 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου του ΥΝΑΝΠ, με απόλυτη πεποίθηση και υπό τη ζώσα πραγματικότητα την οποία εμείς οι νησιώτες καθημερινά βιώνουμε και αντιλαμβανόμαστε, θα αποτελέσει επιπρόσθετη και ισχυρή θωράκιση τόσο της νησιωτικής μας ακτογραμμής, όσο και της ηπειρωτικής.
  Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, με τη διαχρονική και αποδεδειγμένη επίγνωση και συναίσθηση των ευθυνών που ενίοτε η πολιτεία τους αναθέτει, σίγουρα θα ανταποκριθούν επιτυχώς στα υπό διεύρυνση καθήκοντά τους, καθόσον η Υπηρεσιακή τους επάρκεια, το υψηλό γνωστικό τους πεδίο και η αποκομισθείσα χρόνια εμπειρία τους επί του αντικειμένου, θα αποτελέσει το εχέγγυο της επιτυχίας.
  Τα οφέλη της νομοθετικής αυτής ρύθμισης άμεσα θα γίνουν ορατά στην κοινωνία, θα ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας και θα τονίσουν την παρουσία της πολιτείας δια μέσω των εντεταλμένων κρατικών λειτουργών (στελεχών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ).

  Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Φανερός
  Αρχιερατικός Επίτροπος Ιεράς Νήσου Τήνου

 • 9 Νοεμβρίου 2018, 12:56 | Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Φανερός – Αρχιερατικός Επίτροπος Ιεράς Νήσου Τήνου

  Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος, ως αυτή προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 20 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου του ΥΝΑΝΠ, με απόλυτη πεποίθηση και υπό τη ζώσα πραγματικότητα την οποία εμείς οι νησιώτες καθημερινά βιώνουμε και αντιλαμβανόμαστε, θα αποτελέσει επιπρόσθετη και ισχυρή θωράκιση τόσο της νησιωτικής μας ακτογραμμής, όσο και της ηπειρωτικής.
  Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, με τη διαχρονική και αποδεδειγμένη επίγνωση και συναίσθηση των ευθυνών που ενίοτε η πολιτεία τους αναθέτει, σίγουρα θα ανταποκριθούν επιτυχώς στα υπό διεύρυνση καθήκοντά τους, καθόσον η Υπηρεσιακή τους επάρκεια, το υψηλό γνωστικό τους πεδίο και η αποκομισθείσα χρόνια εμπειρία τους επί του αντικειμένου, θα αποτελέσει το εχέγγυο της επιτυχίας.
  Τα οφέλη της νομοθετικής αυτής ρύθμισης άμεσα θα γίνουν ορατά στην κοινωνία, θα ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας και θα τονίσουν την παρουσία της πολιτείας δια μέσω των εντεταλμένων κρατικών λειτουργών (στελεχών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ).

 • 9 Νοεμβρίου 2018, 10:39 | Kυράνης Κωνσταντίνος

  Το άρθρο πριν ψηφιστεί και τεθεί σε εφαρμογή θα πρέπει να συνδυαστεί με την παράλληλη αύξηση των οργανικών θέσεων αλλά και την ανακατανομή αυτών ύστερα από μελέτη και πόρισμα ομάδος εργασίας αποτελούμενο από εκπροσώπους Πολιτικής,Στρατιωτικής ηγεσίας και των συνδικαλιστικών φορέων.

 • 8 Νοεμβρίου 2018, 15:07 | Αλέξανδρος Αθανασίου

  Επιτέλους προωθείται το λογικό, έναντι του παραλογισμού που βιώναμε τόσα χρόνια. Η αδιαμφισβήτητη γνώση και εμπειρία που διαθέτουν τα στελέχη του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, επί του αντικειμένου, η γνωστική τους επάρκεια και η δυνατότητα να εργάζονται στο «φυσικό» τους χώρο (αιγιαλός-παραλία) μόνο θετικά πράγματα θα προσφέρει σε μια Χώρα με τεράστια ακτογραμμή. Αρκεί να ενισχυθεί με κόσμο το ΛΣ.

  Αλέξανδρος Αθανασίου
  Αντιδήμαρχος Σύρου Ερμούπολης

 • 8 Νοεμβρίου 2018, 10:44 | Χρήστος Αυγουστινάκης

  Η επέκταση των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής θα έπρεπε να συνοδεύεται και με την επέκταση των οργανικών θέσεων των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και κατ’ επέκταση της οργανικής σύνθεσης των Υπηρεσιών, για να μην μετατραπεί σε «γράμμα κενό».
  Με ποια στελέχη άραγε;
  Στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμία διάταξη για αύξηση των οργανικών θέσεων ούτε για τη διενέργεια έκτακτων προσλήψεων!

 • 6 Νοεμβρίου 2018, 22:33 | Δημήτρης

  Σωστό το άρθρο. Αποτελεί αναβάθμιση για το Λιμενικό Σώμα. Ο αιγιαλός και η παραλία ήταν πάντα η περιοχή με ερμαφρόδιτο καθεστώς αρμοδιοτήτων. Τώρα με το άρθρο αυτό οι αρμοδιότητες πάνε εκεί που πρέπει! Κοιτάμε μπροστά….

 • 6 Νοεμβρίου 2018, 10:54 | Ιωάννης Βαμβακούσης

  Με τη διάταξη του άρθρου 20 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου αναμφίβολα το Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ θα αποκτήσει προστιθέμενη αξία και θα ενισχυθεί το κύρος και η υπόστασή του. Το σπουδαιότερο δε που θα επιτευχθεί είναι η αποσαφήνιση χρόνιων παθογενειών, που σχετίζονται με τις συγκεχυμένες και αδιάκριτες κατά τόπο αρμοδιότητες, μεταξύ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ και ΕΛ.ΑΣ.
  Άλλωστε τα συνήθη αδικήματα που διαπράττονται στον αιγιαλό-παραλία αφορούν αυθαίρετες κατασκευές και καταλήψεις χώρων, κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 2971.2001, αδικήματα για τα οποία οι Υπηρεσίες του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ούτως ή άλλως και σήμερα επιλαμβάνονται για το διοικητικό κολασμό τους, στα πλαίσια των διατάξεων του ν. 2242/1994.
  Διαχρονικά, επί του πρακτέου και ατύπως, πλείστες υποθέσεις αυθαιρέτων έργων στον αιγιαλό-παραλία ανατίθενται από τους αρμοδίους Εισαγγελικού Λειτουργούς, προς ποινική διερεύνηση, στα στελέχη του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. Η επιλογή τους αυτή μόνο τυχαίο γεγονός δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί, καθώς εδράζεται στην εγνωσμένη και αδιαμφισβήτητη γνώση και εμπειρία που διαθέτουν τα στελέχη του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, επί του εν προκειμένω αντικειμένου, γνωστική επάρκεια που καταδεικνύει τον ζήλο, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα των στελεχών.
  Η επέκταση λοιπόν των αρμοδιοτήτων του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ στον αιγιαλό-παραλία θα διορθώσει ατέλειες και κακώς κείμενα του παρελθόντος, θα συμβάλει στην εύρυθμη και αρμονική λειτουργία-συνεργασία συναρμοδίων Υπηρεσιών (Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ-ΕΛ.ΑΣ) , προς όφελος της κοινωνίας και του διοικούμενου πολίτη ο οποίος αποζητά και ενδιαφέρεται για την ταχεία και δίκαιη επίλυση ποινικών και διοικητικών διαφορών.
  Επιπροσθέτως, η υπό ψήφιση διάταξη, δυνητικά θα αποτελέσει την απαρχή και αφετηρία έναρξης γόνιμου και αποτελεσματικού διαλόγου, μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων για την αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε επαύξηση της Οργανικής σύνθεσης του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, ώστε η ενίσχυση της έμψυχης δομής του να ανταποκρίνεται στις πραγματικές και ρεαλιστικές ανάγκες και αρμοδιότητες.
  Τέλος, η άμεση ενίσχυση και επαναπροσδιορισμός της αποσυντεθείσας με το Π.Δ 81/2014 (Λιμενικός Καλλικράτης) οργανικής δύναμης του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ δεν αποτελεί απαίτηση μόνο των υπηρετούντων σ΄ αυτό και των συνδικαλιστικών εκπροσώπων τους, αλλά απαίτηση ολόκληρης της κοινωνίας η οποία προσδοκά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην εγκαθίδρυση ενός κράτους οργανωμένου-μεθοδικού και υπεύθυνου, σκοπός που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με σύγχρονες Δημόσιες Υπηρεσίες που λειτουργούν μέσα σε σύγχρονα και σαφή νομοθετικά πλαίσια και κανόνες.

 • Αν και στους μη περίφρακτους χώρους δεν περιλαμβάνεται στην αρμοδιότητα της Λιμενικής Αρχής ο έλεγχος λειτουργίας δημοσίων κέντρων και καταστημάτων, έστω και αν προεκτείνονται επί θαλασσίου χώρου, ο Τουρισμός, η ευθύνη της λήψης μέτρων τάξης και ασφάλειας Υψηλών και Επισήμων Προσώπων και ο έλεγχος της δημόσιας υγείας, με εξαίρεση τα μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία αυτής από την είσοδο λοιμωδών νόσων (άρθρο 5 ν.δ.444/1970) ,το άρθρο θα έπρεπε να συνοδεύεται και με την επέκταση των οργανικών θέσεων των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και άμεσες προσλήψεις για να μην αποτελεί <> προς τις αρμοδιότητες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που ασκούνται στον αιγιαλό και την παραλία, όπως οι έννοιες των όρων αυτών καθορίζονται στο ν. 2971/2001 (Α’ 285),του ν. 2971/2001 (Α’ 285)

 • 5 Νοεμβρίου 2018, 21:39 | Νικόλαος Νικολιάς

  Ως απόστρατος Αξκός του Λ.Σ.με εμπειρία εφαρμογής της ανάλογης Νομοθεσίας σε αιγιαλό και παραλία, θεωρώ ότι από μόνο του το άρθρο, αν και κινήται προς την σωστή κατεύθυνση, η πιθανή εφαρμογή του μόνο προβλήματα θα συσσωρεύσει στο Λ.Σ. Όταν η αρμοδιότητες επί του αιγιαλού και της παραλίας, περιήλθε περί το 1970 στην σημερινή ΕΛΑΣ, αυξήθηκε μερικές χιλιάδες άτομα η οργανική δύναμη της ΕΛΑΣ, με ανάλογη αύξηση και της υλικοτεχνικής υποδομής της(οχήματα κλπ). Κατά συνέπεια στο άρθρο, επιβάλλεται η ανάγκη πρόβλεψης αύξησης της οργανικής δύναμης και υλικοτεχνικής υποδομής του Λ.Σ. όση τουλάχιστον είχε προβλεφθεί για την ΕΛΑΣ, δεδομένων των τεράστιων σημερινών αναγκών του Σώματος, για την αντιμετώπιση της Λαθρομετανάστευσης και των απαιτήσεων πιθανής επέκτασης κυριαρχικών δικαιωμάτων της Χώρας λόγω επέκτασης αιγιαλίτιδας ζώνης ή ΑΟΖ.

 • 4 Νοεμβρίου 2018, 15:17 | Ρωξάνας Δημήτριος

  Εκτιμώ ότι είναι οικεία διάταξη για αρμοδιότητες του ΛΣ και μάλιστα θα είναι ευκαιρία για του Λιμενικούς να ασκήσουν πιο χειροπιαστά τα αστυνομικά καθήκοντα σε ένα ελεγχόμενο χώρο όπως είναι ο αιγιαλός που έχουν ήδη διοικητική επαφή ενώ θα δώσει υπόσταση σε Λιμενικά τμήματα κ σταθμούς που κακά τα ψέματα έχουν μηδενική δραστηριότητα.Επιπλέον δεν νοείται να υπάρχει νόμος για λουτρικές εγκαταστάσεις , ναυαγοσώστες,θμα, κ.λ.π. και εκεί τα ποινικά να είναι της αστυνομίας ή χώροι φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων από πλοία που είναι αιγιαλός και να ειδοποιείται η αστυνομία.Πολύ θετική διάταξη, μακάρι να την εκμεταλλευτεί το σώμα

 • 3 Νοεμβρίου 2018, 18:05 | Δημήτρης Ρωξάνας

  Εκτιμώ ότι είναι οικεία διάταξη για αρμοδιότητες του ΛΣ και μάλιστα θα είναι ευκαιρία για του Λιμενικούς να ασκήσουν πιο χειροπιαστά τα αστυνομικά καθήκοντα σε ένα ελεγχόμενο χώρο όπως είναι ο αιγιαλός που έχουν ήδη διοικητική επαφή ενώ θα δώσει υπόσταση σε Λιμενικά τμήματα κ σταθμούς που κακά τα ψέματα έχουν μηδενική δραστηριότητα.Επιπλέον δεν νοείται να υπάρχει νόμος για λουτρικές εγκαταστάσεις , ναυαγοσώστες,θμα, κ.λ.π. και εκεί τα ποινικά να είναι της αστυνομίας ή χώροι φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων από πλοία που είναι αιγιαλός και να ειδοποιείται η αστυνομία.Πολύ θετική διάταξη, μακάρι να την εκμεταλλευτεί το σώμα

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 22:36 | Eiriniman

  Στην σωστή κατεύθυνση το άρθρο. Το λιμενικό σώμα είναι αστυνομία και ο αιγιαλός και η παραλία είναι ο φυσικός του χώρος προέκταση της θάλασσας. Αυτές ήταν και οι αρμοδιότητες του πριν τις καταργήσει η χούντα το 1970. Δεν νοηται αστυφύλακας στην αμμουδιά! Οι λιμενικοί έχουν την μόρφωση και την ικανότητα να ανταποκριθούν σε αυτόν τον ρόλο.

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 08:58 | Μικαέλα Τσικαλάκη

  Πρωτίστως θα πρέπει να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις στις Υπηρεσίες, δηλαδή να γίνουν προσλήψεις και να στελεχωθούν κατάλληλα και ανάλογα με την ακτογραμμή δικαιοδοσίας της κάθε περιφερειακής υπηρεσίας, τόσο με ανθρώπινο δυναμικό όσο και με υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μέσα.

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 16:15 | Μαρίνος Ζήσης

  Με τη διάταξη αυτή προστίθεται δυσανάλογα μεγάλος χώρος σε σχέση με το υπηρετούν προσωπικό του Λ.Σ.. Είναι αναγκαίο να αυξηθούν παράλληλα και οι οργανικές θέσεις του. Άλλως θα είναι δύσκολο και θα δημιουργηθούν προβλήματα στην αστυνόμευση του χώρου ιδιαίτερα το καλοκαίρι.