• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Ρωξάνας' | 3 Νοεμβρίου 2018, 18:05

    Εκτιμώ ότι είναι οικεία διάταξη για αρμοδιότητες του ΛΣ και μάλιστα θα είναι ευκαιρία για του Λιμενικούς να ασκήσουν πιο χειροπιαστά τα αστυνομικά καθήκοντα σε ένα ελεγχόμενο χώρο όπως είναι ο αιγιαλός που έχουν ήδη διοικητική επαφή ενώ θα δώσει υπόσταση σε Λιμενικά τμήματα κ σταθμούς που κακά τα ψέματα έχουν μηδενική δραστηριότητα.Επιπλέον δεν νοείται να υπάρχει νόμος για λουτρικές εγκαταστάσεις , ναυαγοσώστες,θμα, κ.λ.π. και εκεί τα ποινικά να είναι της αστυνομίας ή χώροι φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων από πλοία που είναι αιγιαλός και να ειδοποιείται η αστυνομία.Πολύ θετική διάταξη, μακάρι να την εκμεταλλευτεί το σώμα