• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Νικολιάς' | 5 Νοεμβρίου 2018, 21:39

    Ως απόστρατος Αξκός του Λ.Σ.με εμπειρία εφαρμογής της ανάλογης Νομοθεσίας σε αιγιαλό και παραλία, θεωρώ ότι από μόνο του το άρθρο, αν και κινήται προς την σωστή κατεύθυνση, η πιθανή εφαρμογή του μόνο προβλήματα θα συσσωρεύσει στο Λ.Σ. Όταν η αρμοδιότητες επί του αιγιαλού και της παραλίας, περιήλθε περί το 1970 στην σημερινή ΕΛΑΣ, αυξήθηκε μερικές χιλιάδες άτομα η οργανική δύναμη της ΕΛΑΣ, με ανάλογη αύξηση και της υλικοτεχνικής υποδομής της(οχήματα κλπ). Κατά συνέπεια στο άρθρο, επιβάλλεται η ανάγκη πρόβλεψης αύξησης της οργανικής δύναμης και υλικοτεχνικής υποδομής του Λ.Σ. όση τουλάχιστον είχε προβλεφθεί για την ΕΛΑΣ, δεδομένων των τεράστιων σημερινών αναγκών του Σώματος, για την αντιμετώπιση της Λαθρομετανάστευσης και των απαιτήσεων πιθανής επέκτασης κυριαρχικών δικαιωμάτων της Χώρας λόγω επέκτασης αιγιαλίτιδας ζώνης ή ΑΟΖ.