• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ' | 6 Νοεμβρίου 2018, 09:29

    Αν και στους μη περίφρακτους χώρους δεν περιλαμβάνεται στην αρμοδιότητα της Λιμενικής Αρχής ο έλεγχος λειτουργίας δημοσίων κέντρων και καταστημάτων, έστω και αν προεκτείνονται επί θαλασσίου χώρου, ο Τουρισμός, η ευθύνη της λήψης μέτρων τάξης και ασφάλειας Υψηλών και Επισήμων Προσώπων και ο έλεγχος της δημόσιας υγείας, με εξαίρεση τα μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία αυτής από την είσοδο λοιμωδών νόσων (άρθρο 5 ν.δ.444/1970) ,το άρθρο θα έπρεπε να συνοδεύεται και με την επέκταση των οργανικών θέσεων των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και άμεσες προσλήψεις για να μην αποτελεί <> προς τις αρμοδιότητες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που ασκούνται στον αιγιαλό και την παραλία, όπως οι έννοιες των όρων αυτών καθορίζονται στο ν. 2971/2001 (Α’ 285),του ν. 2971/2001 (Α’ 285)