• Σχόλιο του χρήστη 'Kυράνης Κωνσταντίνος' | 9 Νοεμβρίου 2018, 10:39

    Το άρθρο πριν ψηφιστεί και τεθεί σε εφαρμογή θα πρέπει να συνδυαστεί με την παράλληλη αύξηση των οργανικών θέσεων αλλά και την ανακατανομή αυτών ύστερα από μελέτη και πόρισμα ομάδος εργασίας αποτελούμενο από εκπροσώπους Πολιτικής,Στρατιωτικής ηγεσίας και των συνδικαλιστικών φορέων.