• Σχόλιο του χρήστη 'Αποστολόπουλος Βασίλειος' | 11 Νοεμβρίου 2018, 21:25

    Το άρθρο 20 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου του ΥΝΑΝΠ αποκαθιστά χρόνιες ασάφειες σχετιζόμενες με την κατά τόπο αρμοδιότητα μεταξύ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ και ΕΛ.ΑΣ. Η αποσαφήνιση της μέχρι σήμερα απροσδιόριστης και συγκεχυμένης πραγματικότητας, θα συμβάλει στην ευχερέστερη και ακριβέστερη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, εκ μέρους των αρμοδίων οργάνων και το θετικό αποτέλεσμα που θα επέλθει θα αντικατοπτριστεί άμεσα στην Ελληνική κοινωνία. Άλλωστε το διακύβευμα και η προτεραιότητα της πολιτείας δεν πρέπει να είναι άλλο από την προάσπιση και εγκαθίδρυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Σίγουρα η υπόψη νομοθετική πρωτοβουλία θα αποτελέσει τον πυλώνα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Τέλος, ο επαναπροσδιορισμός της οργανικής σύνθεσης του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ θα είναι ρεαλιστικά αναγκαίος και θα αποτελεί απόρροια των νέων δεδομένων που θα δημιουργηθούν, ενισχύοντας έτσι τις φωνές που αναδεικνύουν ως επιβεβλημένη την ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού στο Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.