• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιωτίδης Ηλίας' | 14 Νοεμβρίου 2018, 13:56

    Στο υπόψη άρθρο νόμου θα πρέπει απαραιτήτως να διευκρινιστεί ότι η αρμοδιότητα του Λιμενικού θα υφίσταται στον αιγιαλό και σε "κοινόχρηστη" ζώνη παραλίας (κοινόχρηστη παραλία υφίσταται μόνο εφόσον προηγηθούν οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις). Άλλωστε και με τις ισχύουσες έως σήμερα διατάξεις δεν είναι δυνατή η λήψη διοικητικών μέτρων σε μη κοινόχρηστη ζώνη παραλίας για παράνομα έργα, αφού αποτελεί ζώνη που εμπίπτει ουσιαστικά στον αστικό ιστό και εμπίπτει στην αρμοδιότητα Πολεοδομίας και ΕΛ.ΑΣ. Κατά τα λοιπά, η επίμαχη διάταξη θα επιλύσει το ζήτημα με το ερμαφρόδιτο καθεστώς αρμοδιοτήτων, ενώ κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε ομοίως να περιληφθεί επιπλέον διάταξη με βάση την οποία θα περιέρχεται στην πλήρη αρμοδιότητα του ΛΣ και η "μη περίφραχτη" ζώνη λιμένα για την οριστική επίλυση του ζητήματος των αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΛ.ΑΣ. και Λ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει απαραιτήτως να υπάρξει ενίσχυση του ΛΣ με προσωπικό και κατάλληλη εκπαίδευση, προκειμένου ανταπεξέλθει στο έργο του