• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΥΡΙΑΚΟΣ' | 21 Δεκεμβρίου 2012, 18:46

    Η δημόσια ναυτική εκπαίδευση στην Ελλάδα περνάει μία γενικότερη κρίση. Δεν πρέπει να εστιάσουμε μόνο στο πρόβλημα της ναυτολόγησης των δοκίμων. 1)Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει ναυτικά μαθήματα είναι ελάχιστο και στο προσεχές μέλλον ανύπαρκο. Αυτό όπως καταλαβαίνουμε θα έχει τεράστιες αρνητικές συνέπειες στην εκπαιδευτική διαδικασία. 2)Ο πολύπλοκος τρόπος εισαγωγής των σπουδαστών καταλήγει να απευθύνεται σχεδόν σε δύο βασικές κατηγορίες: σπουδαστές που εισάγονται με κριτήρια κοινωνικά (πολύτεκνοι) και σπουδαστές με δήθεν υψηλούς βαθμούς μέσω των ΕΠΑΛ. Το γνωσιακό επίπεδο όμως αυτών των παιδιών είναι τέτοιο που δεν τα βοηθάει να αποπερατώσουν τις σπουδές τους εντός των (4) Ακαδ/κών Ετών. Μάλιστα μέχρι πριν (1) έτος οι ΑΕΝ για πολλά παιδιά ήταν μία πολύ ωραία περίπτωση για δωρεάν σύττιση και στέγαση χωρίς τέλος. Και κοντά σε όλα τα άλλα προέκυψε και το πρόβλημα της ναυτολόγησης. Ενα έχω να πω, όσο οι ΑΕΝ απευθύνονταν σχεδόμ αποκλειστικά σε άρρενες δεν υπηρχε σχεδόν κανένα πρόβλημα με τις ναυτολογήσεις. Λέξεις κλειδιά : Αναβάθμιση των Ναυτικων Λυκείων, προαπαιτούμενα LOWER ή PROFICIENCY, υποβολή υποψηφίων σε ψυχομετρικά τεστ πριν την εισαγωγή τους στις ΑΕΝ, δημιουργία περιβάλλοντος τύπου στρατιωτικών σχολών εντός των ΑΕΝ, διαρκής επιμμόρφωση διδακτικού προσωπικού.