• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' | 20 Φεβρουαρίου 2020, 18:23

    4. Άρθρο 5, Παράγραφος 2, εδάφιο α, περίπτωση 6: Όπως προαναφέραμε να αφαιρεθεί ως προαπαιτούμενο για τις εξετάσεις άδειας ναυαγοσώστη. Παράγραφος 5. «…Η πρακτική εξέταση … υποχρεωτικά σε θαλάσσιο χώρο»: Θα πρέπει να απαλειφθεί το υποχρεωτικά και να αναφέρει «ή σε τεχνητό κολυμβητήριο (πισίνα)» όπως ορίζεται πιο πάνω για τις αθλητικές δοκιμασίες και την πρακτική εξέταση, καθώς κατά τους μήνες από Νοέμβριο έως Μάιο θα είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν εξετάσεις στη θάλασσα λόγω ψύχους.