• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' | 20 Φεβρουαρίου 2020, 19:23

    Άρθρο 05, Άδειες ναυαγοσωστών – Προϋποθέσεις – Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων: «Οι εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται από την Ένωση, σε περιοχή δικαιοδοσίας έκαστης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., κατόπιν σύμφωνης γνώμης της τελευταίας…» Το να διενεργούνται οι εξετάσεις από την Ένωση μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα μεταξύ των Σχολών Ναυαγοσωστικής και «συγκρούσεις». Ο πρόεδρος της επιτροπής δεν θα πρέπει να είναι ο εκάστοτε πρόεδρος της Ένωσης, αλλά αξιωματικός του Λιμενικού και να παίρνουν μέρος στην επιτροπή, επίσης, εκπρόσωποι των Σχολών που λαμβάνουν μέρος μαθητές τους στις εξετάσεις.