• Σχόλιο του χρήστη 'Θαλασσινός' | 21 Φεβρουαρίου 2020, 15:35

    Με τόσο υψηλά πρόστιμα που προβλέπονται για τα μέλη της επιτροπής σε περίπτωση παρατυπίας, δεν υπάρχει περιθώριο αμφισβήτησης για τα αποτελέσματα. Για να τροποποιεί το Υπουργείο την σύνθεση της επιτροπής κάτι περισσότερο θα γνωρίζει από εμάς τους απλούς. Συγχαρητήρια στους φορείς που ασχολήθηκαν για το νεο ΠΔ. Ήταν απαραίτητο και πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα.