• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΟΓΙΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' | 22 Ιανουαρίου 2023, 12:06

    Σε ότι αφορά την 1ην παράγραφο του 1ου Άρθρου περί την έννοιαν του Πλοίου, διαπιστώνεται ότι οι απαιτήσεις για τον χαρακτηρισμό μιας πλωτής κατασκευής ως Πλοίο συναντώνται και στο 3ον του ΚΔΝΔ. Εν τούτοις, τα αυτά Νομικά και Ναυπηγικά χαρακτηριστικά ...πλοϊμότητα / ικανότητα εκπλήρωσης Ναυτιλιακού προορισμού, συναντάμε και στα “πλοία” που κινούνται στα εσωτερικά ύδατα όπως είναι οι ποταμοί, οι λίμνες και οι λιμνοθάλασσες και όχι μόνο η θάλασσα. Δεδομένης της πραγματικότητας ότι η Ελληνική επικράτεια στερείται πλεύσιμων ποταμών - με την στενή έννοια του όρου, αλλά όχι και λιμνών – λιμνοθαλασσών στις οποίες εκτελείται “ναυσιπλοΐα” και λόγω του γεγονότος ότι η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέλος της Σύμβασης Ραμσάρ - για την προστασία αυτών, προτείνεται η πρώτη παράγραφος του πρώτου άρθρου να διαμορφωθεί – συμπληρωθεί: « Πλοίο είναι κάθε πλωτή κατασκευή με ή χωρίς εκτόπισμα ικανή να κινείται αυτοδύναμα εκτελώντας θαλάσσια και εσωτερικών υδάτων ναυσιπλοΐα » Να προστεθεί ο όρος “εσωτερικών υδάτων”