• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΑΝΝΗΣ' | 23 Ιανουαρίου 2023, 15:34

    Το Άρθρο 281 θα πρέπει να μείνει ως έχει διότι: i. όποιος ναυτικός δεν αμείβεται βάσει Σ.Σ.Ε. θα πρέπει να αποναυτολογείται και να προσφεύγει ΑΜΕΣΑ στα δικαστήρια, ii. αν η εταιρεία δεν αμείβει σωστά τους ναυτικούς και όλοι οι ναυτικοί της προσφεύγουν «άπαξ του έτους» στα δικαστήρια, τότε θα αναγκαστεί να συμμορφώνεται με την Σ.Σ.Ε., iii. προστατεύει εμμέσως τον ναυτικό γιατί αν προσφύγει μετά από 5-6-10 χρόνια στα δικαστήρια μπορεί η εταιρεία να έχει κλείσει.