• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ & ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ' | 24 Ιανουαρίου 2023, 12:41

    Προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: Άρθρο 197 Κατανομή της αμοιβής 1. Αν την επιθαλάσσια αρωγή παρέχει πλοίο με ελληνική σημαία που δεν είναι ρυμουλκό, το ήμισυ της αμοιβής ανήκει στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του πλοίου, το ένα τέταρτο (1/4) στον πλοίαρχο και το υπόλοιπο ένα τέταρτο (1/4) στο πλήρωμα. Συμφωνία που περιορίζει το ποσό αμοιβής που αναλογεί στον πλοίαρχο και το πλήρωμα είναι άκυρη. 2. Το ποσό αμοιβής που αναλογεί στο πλήρωμα κατανέμεται με βάση πίνακα που συντάσσεται από τον πλοίαρχο κατά τον λόγο της προσωπικής συμβολής κάθε μέλους του πληρώματος στην επίτευξη του ωφέλιμου αποτελέσματος. Αιτιολογία για την τροποποίηση: Η διάταξη του σχεδίου του ΚΙΝΔ αντιστοιχεί κατά βάση στις ρυθμίσεις του άρθρου 251 ΚΙΝΔ, που εκδόθηκε προ 65 ετών και ανταποκρίνονταν στις συνθήκες εκείνης της εποχής. Σήμερα στη χώρα μας δραστηριοποιούνται σύγχρονα ρυμουλκά, με πρόσθετο εξοπλισμό, κατάλληλο για αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών επιθαλάσσιας αρωγής και οι πλοιοκτήτριες εταιρείες δικαιούνται το σύνολο της αμοιβής. Άλλωστε σύμφωνα με την πάγια νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων έχει κριθεί ότι παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές κατ’ επάγγελμα και οι πλοιοκτήτριες των ρ/κ αυτών δικαιούνται το σύνολο της αμοιβής. Αυτό αναμφισβήτητα επιδρά ευεργετικά στην ασφάλεια της ναυτιλίας και είναι ισχυρό κίνητρο για την πλοιοκτήτρια του ρ/κ να επενδύσει σε ρ/κ και να αναλάβει τους κινδύνους που συνεπάγεται πολλές φορές η παροχή υπηρεσιών επιθαλάσσιας αρωγής.