• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ' | 5 Μαΐου 2016, 10:15

    «Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι κάθε επαχθές μέτρο που λαμβάνει η Πολιτεία στην παραγωγική (και εμπορική) διαδικασία προϊόντων, εν προκειμένω στα σκάφη αναψυχής, (ιδιωτικά και επαγγελματικά) δημιουργεί αναταράξεις με δυσμενείς οικονομικές συνέπειες τόσον στις επιχειρήσεις (κατασκευαστικές και εμπορικές σκαφών, κινητήρων κ.λπ. – παροχής υπηρεσιών) που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα όσον και στην ίδια την Πολιτεία. Τον Ιούλιο του 2015 επιβλήθηκε φόρος πολυτελούς διαβίωσης ανεξαρτήτως (!) παλαιότητας όπως στα αυτοκίνητα, παλαιότερα ετήσια τεκμαρτή δαπάνη με βάση την κυριότητα και κατοχή σκάφους αναψυχής ανεξαρτήτως ολικού μήκους ενώ το 2002 (ν. 3091/2002) είχε καταργηθεί για τα σκάφη μέχρι 10 μέτρα, και τώρα τέλος παραμονής και πλόων με προφανή τελικό στόχο την παράδοση στην Πολιτεία των κλειδιών των επιχειρήσεών μας. Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι όλα τα πιο πάνω σε συνδυασμό με την, από τα θεσμοθετημένα όργανα και φορείς της Ελληνικής Πολιτείας, απαξίωση του σκάφους έγινε η αιτία και αφορμή μαζικής αναχώρησης των πλοίων προς μαρίνες γειτονικών χωρών οι οποίες έχουν αναγνωρίσει τα οφέλη του θαλάσσιου τουρισμού. Για τις ελληνικότατες επιχειρήσεις κατασκευής σκαφών το μερίδιο των οποίων στην εσωτερική μας αγορά εγγίζει το 92% η θεσμοθέτηση του πιο πάνω μέτρου που θα επιβάλλεται και στα επαγγελματικά (!) σκάφη θα αποτελέσει την ταφόπετρα του χώρου ο οποίος χωρίς κρατική υποστήριξη είχε φθάσει σε αξιοζήλευτα ύψη και στην ευρωπαϊκή αγορά. Ελπίζουμε, έστω και την τελευταία στιγμή, να πρυτανεύσει η λογική και κυρίως το κοινωνικό και δημόσιο συμφέρον. Έλεος !!!»