• Σχόλιο του χρήστη 'Ευάγγελος' | 5 Μαΐου 2016, 23:51

    Η φοίτητη των Αξιωματικών να γινεται παράλληλα με τους Ναυτικούς Δοκίμους όπως γίνεται τώρα στο πλαίσιο επαύξησης διακλαδικού πνευματός καθόσον τα αντικείμενα έχουν μεγάλο συσχετισμό. Εξοικονόμηση πόρων από τη δημουργία νέας σχολής